Beware Of The Devil

THE SEED
And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. 1 Chronicles 21:1

Satan roars about daily to see who he will devour but children of God have to be vigilant. An old but inspiring hymn says ” Christian seek no rest, listen to your Angels, you are within the enemy, Beware” We must be on our guard and put on the complete armour of God our Father for us not to fall into temptations of the enemy. According to the Bible, when satan determined to make the nation of Isreal sin against God, he achieved his aim through King David. So we have to be charged and battle ready with the fire of the Holy Spirit in us. King David counted the Israelites when he didn’t hear from God to do so, even when he was told not to do so, he did not heed the warning and this attracted anger and punishment from God upon him, and the nation. Brethren we have to be cautious enough to realise the antics of the devil immediately we observe it and then resist it so as not to offend God. Serving God in faith for 100 years can be destroyed in just one day by the devil, so children of God beware of the devil’s ideas

BIBLE READING: 1Chronicles. 21: 1 – 8.

PRAYER: Oh Lord Jehovah, sustain us to be rooted in you till the very end in Jesus’ Mighty Name. Amen.

SORA FUN ESU

IRUGBIN NAA
Satani si dide si Israeli, o si ru Dafidi lati ka iye Israeli. 1 Kronika. 21:1 KJV

Satani ń ké ramúramù lójoojúmo láti rí ẹni tí òun yóò jẹ ṣùgbon àwọn ọmọ Ọlorun ní láti ṣora. Orin iyin atijo sugbon ti o ni imoriya so wipe “Kristiani ma wa isinmi, feti si awon Angeli re, iwo wa laarin ota, Sora” A gbodo sora wa, ki a si gbe gbogbo ihamọra Olorun Baba wa wo, ki a mase subu sinu idanwo ọtá. Gege bí Bíbélì ti wí, nígbà tí Sátánì pinnu láti mú kí orílẹ̀-èdè Ísírelì ṣẹ̀ sí Ọlorun, ó mú ète rẹ̀ ṣẹ nípasẹ̀ Ọba Dáfídì. Nitorina a ni lati gba agbara ati ki o mura silẹ pẹlu ina ti Ẹmí Mimọ ninu wa. Ọba Dáfídì ka àwọn ọmọ Ísírelì nígbà tí kò gbo láti ọ̀dọ̀ Ọlorun pe ki o se be, kódà nígbà tí won ní kó má ṣe be ẹ̀, kò kọbi ara sí ìkìlọ̀ náà, èyí sì fa ìbínú àti ìjìyà láti ọ̀dọ̀ Ọlorun wá sórí òun àti orílẹ̀-èdè náà. Ẹ̀yin ará, a gbodọ̀ ṣora tó láti mọ arekereke Esu loju ese bi a ba ti kiyesi, ki a si kọjú ìjà sí i kí a má bàa mú Ọlorun bínú. Ṣinsin Ọlọrun pelú igbagbọ fun ogorun ọdun le parun ni ọjọ kan pere nipasẹ Eṣu, nitorinaa awọn ọmọ Ọlọrun ṣọra fun arekereke Eṣu.

BIBELI KIKA: 1 Kíróníkà. 21:1-8.

ADURA: Oluwa, gbe wa duro ki a le fidimule ninu re titi opin aye wa ni oruko Alagbara Jesu. Amin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *