Come

THE SEED
“You have come to God … to Jesus” Hebrews 12:23-24

As Moses approached the burning bush, God warned, “Do not come any closer.” God restrained Moses with good reason. God knew that an unholy man approaching him would face death. So his words that seem to reject are actually words of love, not unlike a parent’s warning to a child to be careful near a fire. While the words speak compassion, they also remind us of the contrast between God’s law and God’s grace. Law says, “Do not come any closer. You are not worthy.” But grace declares, “I have made you worthy, through Jesus.” God’s grace calls us to come. Four times in one verse in Isaiah, the Lord urges, “Come” (Isaiah 55:1). Jesus calls, “Come to me” (Matthew 11:28). The writer to the Hebrews rejoices, “You have come to God.” James summons, “Come near to God” (James 4:8). The Bible’s final chapter adds three more invitations: “Come” (Revelation 22:17). Let us praise God for his law that solemly warns, and for his grace that softly welcomes. Come, for all is well. Jesus has come to earth so that we might come to God.

BIBLE READING: EXODUS 3:1-10

PRAYER: Jesus, we praise you that all is well between you and us. We hear your invitation, and we come to you. In your name we hope. Amen.

WA

IRUGBIN NAA
“Iwọ ti wa sọdọ Ọlọrun… sọdọ Jesu…” Heberu 12:23-24

Bí Mósè ṣe ń sún mo igbó tí ń jó ná, Ọlorun kìlọ̀ pé, “Má ṣe sún mo tòsí.” Ọlorun kilo fún Mósè fun idi Pataki. Ọlorun mọ̀ pé èèyàn aláìmo tó bá sún mo òun yóò kú. Nítorí náà, ọ̀rọ̀ ìfe ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ to dabi ikosile, kò dà bí ìkìlọ̀ tí òbí kan fún ọmọ láti ṣora nítòsí iná. Nígbàtí ọrọ naa sọrọ aanu, o tun ran wa leti iyatọ to wa laarin ofin Ọlọrun ati oore-ọfẹ Ọlọrun. Òfin sọ pé, “Má ṣe sún mo ọn. Iwọ ko yẹ.” Ṣùgbon oore-ọ̀fe ń so pé, “Mo ti sọ o di ẹni yíyẹ, nípasẹ̀ Jésù.” Oore-ọfẹ Ọlọrun pe wa lati wa. Ni igba mẹrin ninu ẹsẹ kan ninu Isaiah, Oluwa wipe ”Wa”(Isaiah 55:1). Jesu pe, “Wá sọdọ mi” (Matteu 11:28). Òǹkọ̀wé àwọn Hébérù yọ̀ pé, “Ìwọ ti wá sodọ̀ Ọlorun.” Jákobù pe, “Ẹ sún mo Ọlorun” (Jákobù 4:8). Iwe Bibeli ti o Pari Fi Kun ipe naa leemeta mìíràn pé: “Wa” (Ìfihan 22:17). Ẹ je kí a yin Ọlorun nítorí òfin rẹ̀ tí ó kìlọ̀, àti fún oore-ọ̀fe rẹ̀ tí ó fi gbà wa. Wa, nitori ohun gbogbo dara. Jesu ti wa si aiye ki a le wa si odo Olorun.

BIBELI KIKA: Ekísódù 3:1-10

ADURA: Jesu, a yin o pe ohun gbogbo dara laarin iwọ ati awa. A gbo ipe re, a si de odo re. Ni orukọ rẹ a nireti. Amin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *