Covenant Promise

THE SEED

“Know therefore that the LORD thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations” Deuteronomy 7:9

The Bible informs us that God is the covenant keeper and refers to His promises as covenants. In other words, He always follows through on what He promises. Therefore, His people follow through on those promises in trust. In the Old Testament, God made a covenant with a people that He had chosen. Affirmation of this promise was given to Abraham, Moses, and David. That covenant’s seal was made with the blood of animals offered as sacrifices. A new covenant was established between God and His people through the life, death, burial, and resurrection of Jesus Christ, and that covenant was permanently sealed in Christ’s blood. We face formidable challenges. It could be a marriage issue for some people or work issues for others. Your troubles may be financial, relational, physical, spiritual, or your kids may be rebelling. But no matter what challenge we encounter, His covenant pledge upholds us. You must be converted in order to bind yourself to this covenant. You must identify with Jesus Christ. We have entered into God’s new covenant as Christians, and it is this covenant with God that motivates us to formally vow to other Christians.

PRAYER
Oh God, help me to fulfill your plans for my life.
BIBLE READINGS: Deuteronomy 7:1-10

MAJẸMU ILERI

IRUGBIN NAA

“Nitori náà kí iwọ ki o mọ pé, Oluwa Ọlọrun rẹ, oun li Ọlọrun, Ọlọrun olootọ, ti npa Majẹmu mọ àti aanu fún àwọn tí o fẹ ẹ, ti wọn sì pá ofin Rẹ mọ dé ẹgbẹrun iran.” Deuteronomi 7:9

Bíbélì fi ye wa pe Ọlọrun jẹ ẹnití n pa Majẹmu mọ ti o sì máa ntọka sí ìlérí Rẹ gẹgẹ bí Majẹmu. Nitori idi eyi awọn eniyan Rẹ tẹle ìlérí Rẹ pẹlu otitọ. Ninu Majẹmu Lailai, Ọlọ́run da Majẹmu pẹlú àwọn ènìyàn tí o yàn. Ifẹsẹmulẹ ìlérí yi ni a fún Abrahamu, Mósè àti Dáfídì. Edidi Majẹmu yi ni i ṣe pẹlu ẹjẹ awọn ẹranko ti a ru bi awọn ẹbọ. Majẹmu titun ni a fi ìdí rẹ mú lẹ l’arin Ọlọrun ati awọn eniyan Rẹ nipa iye, iku, isinku ati ajinde Jesu Kristi. Majẹmu yí ní a fi ẹjẹ Kristi di, tí o sì wà Títí láé. A ndojukọ awọn iṣoro ti o le púpọ. Èyí lè jẹ nípa igbeyawo fún àwọn kàn, tàbí nípa ainiṣẹ fún àwọn mìíràn. Ilakọja tirẹ le jẹ nípa ètò ìṣúná owó, àjọṣepọ laarin awọn eniyan, nípa ti ará, nípa ti ẹmi tàbí iṣe lodi awọn ọmọ sí àwọn òbí wọn. Ohunkohun ti o wù ki ìṣòro náà lè jẹ, Majẹmu ẹ̀jẹ Rẹ̀, gbé wá ro. O níláti di ẹni iyipada lati lè so ará rẹ pọ mọ Majẹmu yí. Da ara rẹ papọ pẹlu Jésù kristi. A ti wọ inú májẹ̀mú Ọlọrun titun gẹgẹ bí Kristẹni, Majẹmu yí ní o n mu wà, n jẹjẹ níwájú awọn Kristeni miran.

ADURA
Oluwa ranmilowo lati mú ètò Rẹ fún ayé mí wá sí imuṣẹ. Amin.
BIBELI KIKA: Deuteronomi 7:1-10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *