Living By The Word

THE SEED
This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein.  Joshua 1:8

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand forever. To live by the Word of God is to live the life of Christ because Christ is the living Word. God wants us to translate His words into our daily practical lives so that we can fulfill His purpose. There are ideas and philosophies of this world asserting influence on us. There are ways of viewing life that is contrary to God’s will and many believers are influenced by those philosophies. It’s not enough to just abstract. We must engage the word in our lives regularly. We must read the word so that we know what it says. We must study its contents so we can receive the correct interpretation. We must ponder it and apply it to our daily decisions. We allow the word to shape our world view, determine how we think about things and value things. And ultimately direct how we live our lives. The opening Scripture is the word of God to Joshua, he followed it and was successful as God intended. Indeed, a believer is filled with the Spirit in direct proportion to how much he is controlled by the Word of God.

PRAYER
Lord let your word be a light unto my path and a lamp unto my feet to live a victorious life in you in Jesus’ name. Amen
BIBLE READINGS:  Joshua 1:6-9

GBIGBE NIPA ORO NAA

IRUGBIN NAA
“Ìwé òfin yìí kò gbọdo kúrò ní ẹnu rẹ, ùgbon kí o máa e ààrò nínú re ni osán ati ni oru, kí ìwọ kí ó lè máa se gege bí gbogbo ohun tí a kọ sínú re: Joua 1:8

Koriko a gbẹ, itanna a re: ṣugbọn orọ Ọlọrun wa yio duro lailai. Lati gbe nipa Ọrọ Ọlọrun je lati gbe igbesi aye Kristi nitori Kristi ni Ọrọ iye. Ọlorun fe kí a gbe igbe aye wa ni ojoojumo ni ibamu pelu oro Re kí a baà lè mú ète re ṣẹ. Awọn erongba ati imo aye yi kan wa ti o n ni ipa lori wa Lori aye wa. Awọn ọna  wiwo igbesi aye wa ti o lodi si ifẹ Ọlọrun ati pe ọpọlọpọ awọn onigbagbọ ni awon iwoye yi ti ni ipa Lori aye won.. Ko to lati kan mo Oro Ólorun lasan.  A gbọdọ mu ọrọ naa ṣiṣẹ ni igbesi aye wa nigbagbogbo. A gbọdọ ka ọrọ naa ki a le mọ ohun ti o sọ. A gbọdọ ko eko awọn Oro na ki a le gba itumọ ti o tọ. A gbo do ronú jinle ki á sì fi sinu ise nínú àwọn ìpinnu wa ojoojúmo. A gba ọrọ nalaaye lati ṣe idari ironu wa nínú aye, lati pinnu bi a ṣe ronu ati bi a ti se mo riri awọn nkan to. Ati nikẹhin yi o ṣe itọsọna bi a ṣe n gbe igbesi aye wa. Ese bibeli ti a Fi bere eko yi ni Oro Ọlọrun si Joṣua, o tẹle e o si ṣe aṣeyọri bi Ọlọrun ti pinnu. Nitootọ, onigbagbọ kun fun Ẹmi ni ibamu  si bi Ólorun ti n dari nipa Ọrọ Re.

ADURA
Oluwa jẹ ki ọrọ rẹ jẹ imọlẹ si ipa ọna mi ati fitila fun ẹsẹ mi lati gbe igbe aye iṣẹgun ni orukọ Jesu. Amin
BIBELI KIKA: Jóṣúà 1:6-9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *